Các nhà máy thủy điện ở Đắk Nông sẵn sàng ứng phó thiên tai

Lên top