Chúc mừng năm mới 2020
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

Các nhà khoa học nói về bãi cọc Bạch Đằng gần ngàn năm tuổi

Các nhà khoa học, sử học hàng đầu toàn quốc đánh giá cao về việc phát hiện bãi cọc Bạch Đằng tại Hải Phòng - ảnh HH
Các nhà khoa học, sử học hàng đầu toàn quốc đánh giá cao về việc phát hiện bãi cọc Bạch Đằng tại Hải Phòng - ảnh HH
Các nhà khoa học, sử học hàng đầu toàn quốc đánh giá cao về việc phát hiện bãi cọc Bạch Đằng tại Hải Phòng - ảnh HH
Lên top