Các khu, điểm du lịch ở Ninh Bình được mở cửa đón khách trong tỉnh

Các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình được phép mở cửa trở lại kể từ 0h00 ngày 3.7. Ảnh: NT
Các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình được phép mở cửa trở lại kể từ 0h00 ngày 3.7. Ảnh: NT
Các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình được phép mở cửa trở lại kể từ 0h00 ngày 3.7. Ảnh: NT
Lên top