Các huyện, thành phố vùng xanh ở Đồng Nai lưu thông hoạt động ra sao?

Hoạt động tại các vùng xanh ở Đồng Nai được mở rộng, trong khi đó lưu thông liên vùng giữa Đồng Nai với các địa phương khác vẫn đang được kiểm soát chặt. Ảnh: Hà Anh Chiến
Hoạt động tại các vùng xanh ở Đồng Nai được mở rộng, trong khi đó lưu thông liên vùng giữa Đồng Nai với các địa phương khác vẫn đang được kiểm soát chặt. Ảnh: Hà Anh Chiến
Hoạt động tại các vùng xanh ở Đồng Nai được mở rộng, trong khi đó lưu thông liên vùng giữa Đồng Nai với các địa phương khác vẫn đang được kiểm soát chặt. Ảnh: Hà Anh Chiến
Lên top