Các hồ thủy điện lớn ở Quảng Nam đồng loạt xả nước

Các hồ thủy điện lớn ở Quảng Nam đồng loạt xả nước. Ảnh: Thanh Chung
Các hồ thủy điện lớn ở Quảng Nam đồng loạt xả nước. Ảnh: Thanh Chung
Các hồ thủy điện lớn ở Quảng Nam đồng loạt xả nước. Ảnh: Thanh Chung
Lên top