Các hành vi trục lợi quỹ bảo hiểm y tế: Cần tăng mức xử phạt

Cán bộ Bảo hiểm xã hội quận Cầu Giấy (Hà Nội) hướng dẫn người dân hoàn thiện hồ sơ bảo hiểm y tế. Ảnh: nam Nguyễn
Cán bộ Bảo hiểm xã hội quận Cầu Giấy (Hà Nội) hướng dẫn người dân hoàn thiện hồ sơ bảo hiểm y tế. Ảnh: nam Nguyễn
Cán bộ Bảo hiểm xã hội quận Cầu Giấy (Hà Nội) hướng dẫn người dân hoàn thiện hồ sơ bảo hiểm y tế. Ảnh: nam Nguyễn
Lên top