Các hãng hàng không Việt vận chuyển miễn phí hàng cứu trợ vùng lũ lụt

Các hãng hàng không sẽ vận chuyển miễn phí hàng hóa cứu trợ đến đồng bào vùng bão lũ Miền Trung. Ảnh VNA
Các hãng hàng không sẽ vận chuyển miễn phí hàng hóa cứu trợ đến đồng bào vùng bão lũ Miền Trung. Ảnh VNA
Các hãng hàng không sẽ vận chuyển miễn phí hàng hóa cứu trợ đến đồng bào vùng bão lũ Miền Trung. Ảnh VNA
Lên top