Các hãng hàng không chỉ mở bán vé bay sau ngày 16.4.2020

Hành khách làm thủ tục lên tàu bay tại quầy của Vietjet Air.
Hành khách làm thủ tục lên tàu bay tại quầy của Vietjet Air.
Hành khách làm thủ tục lên tàu bay tại quầy của Vietjet Air.
Lên top