Các giải pháp chống ngập cho đường Nguyễn Hữu Cảnh khi “siêu máy bơm” dừng hoạt động

Đường Nguyễn Hữu Cảnh có nguy cơ ngập nặng sau khi "siêu máy bơm" dừng hoạt động.  Ảnh: M.Q
Đường Nguyễn Hữu Cảnh có nguy cơ ngập nặng sau khi "siêu máy bơm" dừng hoạt động. Ảnh: M.Q
Đường Nguyễn Hữu Cảnh có nguy cơ ngập nặng sau khi "siêu máy bơm" dừng hoạt động. Ảnh: M.Q
Lên top