Các dự án điện tại miền Tây Quảng Trị sắp được giải tỏa công suất

Lễ động thổ  gói thầu số 11 “Xây lắp trạm và mở rộng ngăn lộ Trạm biến áp 220KV Đông Hà ”Dự án trạm biến áp 220KV Lao Bảo và đường dây 220KV Đông Hà Lao Bảo. Ảnh: Hưng Thơ.
Lễ động thổ gói thầu số 11 “Xây lắp trạm và mở rộng ngăn lộ Trạm biến áp 220KV Đông Hà ”Dự án trạm biến áp 220KV Lao Bảo và đường dây 220KV Đông Hà Lao Bảo. Ảnh: Hưng Thơ.
Lễ động thổ gói thầu số 11 “Xây lắp trạm và mở rộng ngăn lộ Trạm biến áp 220KV Đông Hà ”Dự án trạm biến áp 220KV Lao Bảo và đường dây 220KV Đông Hà Lao Bảo. Ảnh: Hưng Thơ.
Lên top