Các dự án cải thiện nhà vệ sinh của Hiệp hội Nhà vệ sinh VN sẽ “không lấy tiền nhà nước, không thu tiền của dân”

Nhà vệ sinh miễn phí do thành viên Hiệp hội xây dựng tại chùa Bà Thiên Hậu (TP Thủ Dầu Một, Bình Dương)
Nhà vệ sinh miễn phí do thành viên Hiệp hội xây dựng tại chùa Bà Thiên Hậu (TP Thủ Dầu Một, Bình Dương)
Nhà vệ sinh miễn phí do thành viên Hiệp hội xây dựng tại chùa Bà Thiên Hậu (TP Thủ Dầu Một, Bình Dương)
Lên top