Các doanh nghiệp ủng hộ Ninh Thuận gần 55.000 bộ kit test nhanh COVID-19

Ninh Thuận tiếp nhận gần 55.000 bộ kit test nhanh từ các doanh nghiệp. Ảnh: Lê Thi.
Ninh Thuận tiếp nhận gần 55.000 bộ kit test nhanh từ các doanh nghiệp. Ảnh: Lê Thi.
Ninh Thuận tiếp nhận gần 55.000 bộ kit test nhanh từ các doanh nghiệp. Ảnh: Lê Thi.
Lên top