Các doanh nghiệp thủy sản nỗ lực có thưởng Tết cho công nhân

So với các doanh nghiệp trong lĩnh vực thủy sản, năm 2020, công nhân Công ty CP Thủy sản Thông Thuận Cam Ranh vẫn giữ được việc làm và thưởng Tết. 
Ảnh: Phương Linh
So với các doanh nghiệp trong lĩnh vực thủy sản, năm 2020, công nhân Công ty CP Thủy sản Thông Thuận Cam Ranh vẫn giữ được việc làm và thưởng Tết. Ảnh: Phương Linh
So với các doanh nghiệp trong lĩnh vực thủy sản, năm 2020, công nhân Công ty CP Thủy sản Thông Thuận Cam Ranh vẫn giữ được việc làm và thưởng Tết. Ảnh: Phương Linh
Lên top