Các dịch vụ được hoạt động khi TPHCM giãn cách xã hội thêm 14 ngày

Các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống được hoạt động nhưng không phục vụ tại chỗ, chỉ bán hàng mang về. Ảnh: Thanh Vũ
Các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống được hoạt động nhưng không phục vụ tại chỗ, chỉ bán hàng mang về. Ảnh: Thanh Vũ
Các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống được hoạt động nhưng không phục vụ tại chỗ, chỉ bán hàng mang về. Ảnh: Thanh Vũ
Lên top