Các địa phương Đà Nẵng ứng trực 24/24 xử lý cấp thoát nước trong bão

Các địa phương Đà Nẵng ứng trực 24/24 xử lý cấp thoát nước trong bão. Ảnh: HL
Các địa phương Đà Nẵng ứng trực 24/24 xử lý cấp thoát nước trong bão. Ảnh: HL
Các địa phương Đà Nẵng ứng trực 24/24 xử lý cấp thoát nước trong bão. Ảnh: HL
Lên top