Các "đại gia lan Var" hỗ trợ cầu thủ đội bóng đá đất Mỏ bị nợ lương

Một chủ vườn lan Var hỗ trợ CLB bóng đá Than Quảng Ninh 1 tỉ đồng. Ảnh: CTV
Một chủ vườn lan Var hỗ trợ CLB bóng đá Than Quảng Ninh 1 tỉ đồng. Ảnh: CTV
Một chủ vườn lan Var hỗ trợ CLB bóng đá Than Quảng Ninh 1 tỉ đồng. Ảnh: CTV
Lên top