Các công ty nước sinh hoạt và cuộc đua nghìn tỉ

Ông Bùi Đăng Khoa - Phó Giám đốc Công ty CP Đầu tư Nước sạch Sông Đà tại cuộc họp báo do UBND tỉnh Hoà Bình tổ chức chiều 17.10 (ảnh nhỏ). Nhà máy Nước sạch Sông Đà được đầu tư lên tới 1.500 tỉ đồng. Ảnh: TÔ THẾ
Ông Bùi Đăng Khoa - Phó Giám đốc Công ty CP Đầu tư Nước sạch Sông Đà tại cuộc họp báo do UBND tỉnh Hoà Bình tổ chức chiều 17.10 (ảnh nhỏ). Nhà máy Nước sạch Sông Đà được đầu tư lên tới 1.500 tỉ đồng. Ảnh: TÔ THẾ
Ông Bùi Đăng Khoa - Phó Giám đốc Công ty CP Đầu tư Nước sạch Sông Đà tại cuộc họp báo do UBND tỉnh Hoà Bình tổ chức chiều 17.10 (ảnh nhỏ). Nhà máy Nước sạch Sông Đà được đầu tư lên tới 1.500 tỉ đồng. Ảnh: TÔ THẾ
Lên top