Các công trình khu công nghiệp Đà Nẵng ra quân thi công đầu năm

Các công trình khu công nghiệp Đà Nẵng ra quân thi công đầu năm. Ảnh: TT
Các công trình khu công nghiệp Đà Nẵng ra quân thi công đầu năm. Ảnh: TT
Các công trình khu công nghiệp Đà Nẵng ra quân thi công đầu năm. Ảnh: TT
Lên top