Các cơ sở y tế bật "báo động đỏ" phòng chống COVID-19 lây nhiễm

Bảo hộ cho cán bộ y tế trong dịch COVID-19. Ảnh: BYT
Bảo hộ cho cán bộ y tế trong dịch COVID-19. Ảnh: BYT
Bảo hộ cho cán bộ y tế trong dịch COVID-19. Ảnh: BYT
Lên top