Các cơ quan nhà nước ở TPHCM chuẩn bị phục vụ người dân trở lại

TPHCM dự kiến từng bước mở cửa cơ quan nhà nước để giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.  Ảnh: Minh Quân
TPHCM dự kiến từng bước mở cửa cơ quan nhà nước để giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Ảnh: Minh Quân
TPHCM dự kiến từng bước mở cửa cơ quan nhà nước để giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Ảnh: Minh Quân
Lên top