Các cơ quan, địa phương tại Quảng Trị chưa tự phát hiện hành vi tham nhũng

Kỳ họp thứ 19 HĐND tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Hưng Thơ.
Kỳ họp thứ 19 HĐND tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Hưng Thơ.
Kỳ họp thứ 19 HĐND tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Hưng Thơ.
Lên top