Các cơ quan Bình Dương sẽ trở về Tòa nhà Trung tâm Hành chính tỉnh làm việc

Các cơ quan Bình Dương sẽ trở về tòa nhà Trung tâm Hành chính tỉnh làm việc. Ảnh: Đình Trọng
Các cơ quan Bình Dương sẽ trở về tòa nhà Trung tâm Hành chính tỉnh làm việc. Ảnh: Đình Trọng
Các cơ quan Bình Dương sẽ trở về tòa nhà Trung tâm Hành chính tỉnh làm việc. Ảnh: Đình Trọng
Lên top