Bắt giữ một số phóng viên vi phạm pháp luật:

Các cơ quan báo chí cần siết chặt quản lý

Nhà báo Phan Hữu Minh - Trưởng ban Kiểm tra Hội Nhà báo Việt Nam. Ảnh: P.V
Nhà báo Phan Hữu Minh - Trưởng ban Kiểm tra Hội Nhà báo Việt Nam. Ảnh: P.V
Nhà báo Phan Hữu Minh - Trưởng ban Kiểm tra Hội Nhà báo Việt Nam. Ảnh: P.V
Lên top