Các chốt kiểm soát cửa ngõ Hà Nội hoạt động ra sao sau ngày 13.10?

Người dân xếp hàng khai báo y tế, làm thủ tục qua chốt vào Hà Nội. Ảnh: Nhật Huy
Người dân xếp hàng khai báo y tế, làm thủ tục qua chốt vào Hà Nội. Ảnh: Nhật Huy
Người dân xếp hàng khai báo y tế, làm thủ tục qua chốt vào Hà Nội. Ảnh: Nhật Huy
Lên top