Các chợ ở Đà Nẵng chủ động chia ngày bán hàng để phòng chống dịch

Người bán hàng ở chợ Hàn chủ động giãn cách, chia ngày để hoạt động nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch. Ảnh: Thanh Chung
Người bán hàng ở chợ Hàn chủ động giãn cách, chia ngày để hoạt động nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch. Ảnh: Thanh Chung
Người bán hàng ở chợ Hàn chủ động giãn cách, chia ngày để hoạt động nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch. Ảnh: Thanh Chung
Lên top