vào “tâm dịch” virus Corona ở Vĩnh Phúc:

Các “chiến binh” dũng cảm và người dân vững vàng

Khu vực cách ly bệnh nhân của Trung tâm y tế huyện Bình Xuyên (Vĩnh Phúc).
Khu vực cách ly bệnh nhân của Trung tâm y tế huyện Bình Xuyên (Vĩnh Phúc).
Khu vực cách ly bệnh nhân của Trung tâm y tế huyện Bình Xuyên (Vĩnh Phúc).
Lên top