Các biển báo giao thông trên quốc lộ liên tục bị phá hủy, mất trộm

Các tấm lan can trên quốc lộ 16 bị mất trộm. Ảnh: Q.D
Các tấm lan can trên quốc lộ 16 bị mất trộm. Ảnh: Q.D
Các tấm lan can trên quốc lộ 16 bị mất trộm. Ảnh: Q.D
Lên top