Các bếp ăn từ thiện vẫn tích cực hoạt động theo hình thức phát mang đi

Một nhóm phát bánh mì và khẩu trang y tế cho người khó khăn ở Vũng Tàu. Ảnh: T.A
Một nhóm phát bánh mì và khẩu trang y tế cho người khó khăn ở Vũng Tàu. Ảnh: T.A
Một nhóm phát bánh mì và khẩu trang y tế cho người khó khăn ở Vũng Tàu. Ảnh: T.A
Lên top