Các bệnh viện tại TPHCM lập hàng rào chặn COVID-19 xâm nhập

Người đến khám chữa bệnh tiến hành khai báo y tế tại bệnh viện Ung Bướu (quận Bình Thạnh, TPHCM). Ảnh: Thanh Chân
Người đến khám chữa bệnh tiến hành khai báo y tế tại bệnh viện Ung Bướu (quận Bình Thạnh, TPHCM). Ảnh: Thanh Chân
Người đến khám chữa bệnh tiến hành khai báo y tế tại bệnh viện Ung Bướu (quận Bình Thạnh, TPHCM). Ảnh: Thanh Chân
Lên top