Các bãi tắm ở Quảng Trị hiếm rác sau lễ phát động "Hãy làm sạch biển"

Đoàn viên, thanh niên, cán bộ chiến sĩ nhặt rồi gom rác ở bãi tắm Cửa Việt (huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị). Ảnh: Tú Anh.
Đoàn viên, thanh niên, cán bộ chiến sĩ nhặt rồi gom rác ở bãi tắm Cửa Việt (huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị). Ảnh: Tú Anh.
Đoàn viên, thanh niên, cán bộ chiến sĩ nhặt rồi gom rác ở bãi tắm Cửa Việt (huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị). Ảnh: Tú Anh.
Lên top