Cả trường nghỉ học do 2 học sinh cùng chuyến bay với 2 ca COVID-19

Toàn bộ học sinh Trường tiểu học Trần Hưng Đạo, TP.Hạ Long nghỉ học từ hôm nay do 2 học sinh trên cùng chuyến bay với 2 ca COVID-19 mới. Ảnh: Nguyễn Hùng
Toàn bộ học sinh Trường tiểu học Trần Hưng Đạo, TP.Hạ Long nghỉ học từ hôm nay do 2 học sinh trên cùng chuyến bay với 2 ca COVID-19 mới. Ảnh: Nguyễn Hùng
Toàn bộ học sinh Trường tiểu học Trần Hưng Đạo, TP.Hạ Long nghỉ học từ hôm nay do 2 học sinh trên cùng chuyến bay với 2 ca COVID-19 mới. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lên top