Cá trên sông Chà Và chết gây thiệt hại cho 30 hộ dân 10 tỉ đồng

30 hộ nuôi cá trên sông Chà Và bị thiệt hại nặng vì cá chết với tổng số tiền 10 tỉ đồng. Ảnh: Nguyên Dũng
30 hộ nuôi cá trên sông Chà Và bị thiệt hại nặng vì cá chết với tổng số tiền 10 tỉ đồng. Ảnh: Nguyên Dũng
30 hộ nuôi cá trên sông Chà Và bị thiệt hại nặng vì cá chết với tổng số tiền 10 tỉ đồng. Ảnh: Nguyên Dũng
Lên top