Cá trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè vẫn bị tận diệt

Một con cá trê khoảng 4kg được người dân câu lên từ kênh Nhiêu Lộc-Thị Nghè.  Ảnh: M.Q
Một con cá trê khoảng 4kg được người dân câu lên từ kênh Nhiêu Lộc-Thị Nghè. Ảnh: M.Q
Một con cá trê khoảng 4kg được người dân câu lên từ kênh Nhiêu Lộc-Thị Nghè. Ảnh: M.Q
Lên top