Cả trăm y, bác sĩ Bệnh viện đa khoa Đồng Nai vui mừng vì dỡ bỏ cách ly

Các y, bác sĩ, điều dưỡng Khoa Ung bướu Bệnh viện đa khoa Đồng Nai vui mừng sau 14 ngày được tháo dỡ cách ly, phong toả. Ảnh: Dung Nguyễn
Các y, bác sĩ, điều dưỡng Khoa Ung bướu Bệnh viện đa khoa Đồng Nai vui mừng sau 14 ngày được tháo dỡ cách ly, phong toả. Ảnh: Dung Nguyễn
Các y, bác sĩ, điều dưỡng Khoa Ung bướu Bệnh viện đa khoa Đồng Nai vui mừng sau 14 ngày được tháo dỡ cách ly, phong toả. Ảnh: Dung Nguyễn
Lên top