Cả trăm người dân vui mừng vì được gỡ bỏ lệnh phong toả do COVID-19

Nhân viên một cửa hàng trên đường Hồ Văn Đại vui mừng sau lệnh gỡ bỏ phong toả. Ảnh: Hà Anh Chiến
Nhân viên một cửa hàng trên đường Hồ Văn Đại vui mừng sau lệnh gỡ bỏ phong toả. Ảnh: Hà Anh Chiến
Nhân viên một cửa hàng trên đường Hồ Văn Đại vui mừng sau lệnh gỡ bỏ phong toả. Ảnh: Hà Anh Chiến
Lên top