Cả trăm lao động Trung Quốc không phép ở Đắk Nông: Doanh nghiệp nói gì?

Lên top