Cả trăm hồ đập hư hỏng trước mùa mưa bão: Đắk Lắk tính cầu cứu trung ương

Đắk Lắk đang có nhiều hồ, đập xuống cấp, hư hỏng gây mất an toàn cho người dân trong mùa mưa bão. Ảnh: Bảo Trung
Đắk Lắk đang có nhiều hồ, đập xuống cấp, hư hỏng gây mất an toàn cho người dân trong mùa mưa bão. Ảnh: Bảo Trung
Đắk Lắk đang có nhiều hồ, đập xuống cấp, hư hỏng gây mất an toàn cho người dân trong mùa mưa bão. Ảnh: Bảo Trung
Lên top