Cá thể “lạ” trong giếng nước ở Quảng Trị được xác định là gì?

Các sinh vật phát hiện trong nước giếng. Ảnh: VN.
Các sinh vật phát hiện trong nước giếng. Ảnh: VN.
Các sinh vật phát hiện trong nước giếng. Ảnh: VN.
Lên top