Ca sinh thành công ngay giữa khu cách ly COVID-19

Ca sinh thành công tại khu cách ly COVID-19 ở Quảng Ninh. Ảnh: Bộ Y tế
Ca sinh thành công tại khu cách ly COVID-19 ở Quảng Ninh. Ảnh: Bộ Y tế
Ca sinh thành công tại khu cách ly COVID-19 ở Quảng Ninh. Ảnh: Bộ Y tế
Lên top