Cá Ông dài hơn 3m chết dạt vào đầm Nha Phu

Hình ảnh vết thương trên lương cá Ông do người dân ghi lại.
Hình ảnh vết thương trên lương cá Ông do người dân ghi lại.
Hình ảnh vết thương trên lương cá Ông do người dân ghi lại.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM