Cá nuôi trên sông Chà Và đồng loạt chết, người dân thiệt hại tiền tỷ

Cá nuôi lồng bè trên sông Chà Và đồng loạt chết, nhiều hộ nuôi cá thiệt hại tiền tỷ. Ảnh: Nguyên Dũng
Cá nuôi lồng bè trên sông Chà Và đồng loạt chết, nhiều hộ nuôi cá thiệt hại tiền tỷ. Ảnh: Nguyên Dũng
Cá nuôi lồng bè trên sông Chà Và đồng loạt chết, nhiều hộ nuôi cá thiệt hại tiền tỷ. Ảnh: Nguyên Dũng
Lên top