Cả nước hân hoan chào đón năm Mậu Tuất

Vào thời khắc linh thiêng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến dâng hương tại tượng đài Lý Thái Tổ, đền Ngọc Sơn.
Vào thời khắc linh thiêng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến dâng hương tại tượng đài Lý Thái Tổ, đền Ngọc Sơn.
Vào thời khắc linh thiêng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến dâng hương tại tượng đài Lý Thái Tổ, đền Ngọc Sơn.