Cả nước có 9 ổ dịch cúm gia cầm A/H5N6

Tiêm chủng và phun hóa chất khử trùng là biện pháp bảo vệ đàn gia cầm. Ảnh: Theo TTXVN.
Tiêm chủng và phun hóa chất khử trùng là biện pháp bảo vệ đàn gia cầm. Ảnh: Theo TTXVN.
Tiêm chủng và phun hóa chất khử trùng là biện pháp bảo vệ đàn gia cầm. Ảnh: Theo TTXVN.
Lên top