Cả nước có 215,3 nghìn người có trình độ đại học trở lên bị thất nghiệp

Thứ trưởng Bộ LĐTBXH Doãn Mậu Diệp tại bản tin cập nhật thị trường lao động quý 4/2017. Ảnh Trần Vương
Thứ trưởng Bộ LĐTBXH Doãn Mậu Diệp tại bản tin cập nhật thị trường lao động quý 4/2017. Ảnh Trần Vương
Thứ trưởng Bộ LĐTBXH Doãn Mậu Diệp tại bản tin cập nhật thị trường lao động quý 4/2017. Ảnh Trần Vương

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM