Cả nước chỉ còn 44 bệnh nhân mắc COVID-19 đang điều trị

Tổng số bệnh nhân mắc COVID-19 là 268 bệnh nhân. Ảnh: Bộ Y tế
Tổng số bệnh nhân mắc COVID-19 là 268 bệnh nhân. Ảnh: Bộ Y tế
Tổng số bệnh nhân mắc COVID-19 là 268 bệnh nhân. Ảnh: Bộ Y tế
Lên top