Ca nhiễm SARS-CoV-2 thứ 48 ở Việt Nam

Khử khuẩn khu vực có bệnh nhân dương tính SARS-CoV-2. Ảnh: Tô Thế
Khử khuẩn khu vực có bệnh nhân dương tính SARS-CoV-2. Ảnh: Tô Thế
Khử khuẩn khu vực có bệnh nhân dương tính SARS-CoV-2. Ảnh: Tô Thế
Lên top