Cả nghìn tấn ngao chết tại Thanh Hóa là do mật độ nuôi dày

Lên top