Ca nghi nhiễm COVID-19 ở Huế có 2 lần xét nghiệm PCR âm tính

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn kiểm tra, thăm hỏi Bệnh viện Trung ương Huế. Đây là nơi đang chữa trị cho nhiều bệnh nhân từ Đà Nẵng đưa ra. Ảnh: BV Trung ương Huế cung cấp.
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn kiểm tra, thăm hỏi Bệnh viện Trung ương Huế. Đây là nơi đang chữa trị cho nhiều bệnh nhân từ Đà Nẵng đưa ra. Ảnh: BV Trung ương Huế cung cấp.
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn kiểm tra, thăm hỏi Bệnh viện Trung ương Huế. Đây là nơi đang chữa trị cho nhiều bệnh nhân từ Đà Nẵng đưa ra. Ảnh: BV Trung ương Huế cung cấp.
Lên top