Cà Mau: Yêu cầu đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà

Cà Mau đề nghị mọi người ra khỏi nhà đeo khẩu trang. Ảnh: Nhật Hồ
Cà Mau đề nghị mọi người ra khỏi nhà đeo khẩu trang. Ảnh: Nhật Hồ
Cà Mau đề nghị mọi người ra khỏi nhà đeo khẩu trang. Ảnh: Nhật Hồ
Lên top