Cà Mau: Vừa tổ chức sự kiện “Hương rừng U Minh” vừa phòng chống dịch

Một góc rừng U Minh hạ nơi tổ chức sự kiện "hương rừng U Minh" trong điều kiện COVID-19 diễn biến phức tạp. Ảnh: Nhật Hồ
Một góc rừng U Minh hạ nơi tổ chức sự kiện "hương rừng U Minh" trong điều kiện COVID-19 diễn biến phức tạp. Ảnh: Nhật Hồ
Một góc rừng U Minh hạ nơi tổ chức sự kiện "hương rừng U Minh" trong điều kiện COVID-19 diễn biến phức tạp. Ảnh: Nhật Hồ
Lên top